Walne zebranie członków stowarzyszenia

Na początku 2017r. miało miejsce zebranie walne członków SSO DRUH im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, które zakończyło się uzyskaniem absolutorium na następny rok przez zarząd. Przedstawiono sprawozdanie z działalności w 2016r. oraz sprawozdanie finansowe. Omówiono tematy związane z budową strzelnicy oraz z organizacją zawodów w 2017r przez SSO DRUH. W galerii znajduje się foto-relacja z posiedzenia.

(więcej…)

Kurs prowadzącego strzelanie w Puławach

Dn. 26 oraz 27 listopada 2016r. odbył się w Puławach kurs na prowadzącego strzelanie. W ramach kursu zostały omówione m. in. zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie, przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią, zasady obchodzenia się z bronią osób przebywających na strzelnicy, budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych, techniki strzelania i przyjmowania postaw strzeleckich, pierwsza pomoc przedlekarska, metodyka prowadzenia zajęć oraz praktyczne prowadzenie zajęć. Stowarzyszenie Sportowo-Obronne było reprezentowane przez 5 członków.

(więcej…)

Spotkanie założycielskie

Dn. 10 stycznia 2016r. miało miejsce spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Sportowo-obronnego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z siedzibą w Janowie Lubelskim. Spotkanie odbyło się w Domu Nauczyciela, gdzie m. in. zaprezentowano sylwetkę patrona, przedstawiono główne cele działalności, uchwalono statut oraz powołano Komitet Założycielski wraz z władzami Stowarzyszenia. Komitet Założycielski zobowiązał się do opracowania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie będzie działało w duchu patriotycznym realizując założone cele oraz integrując społeczeństwo ziemi janowskiej i okolic. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji znajdującej się w galerii.
SSO DRUH

(więcej…)