Wyniki zawodów o Puchar Stowarzyszenia Sportowo-Obronnego im. Rotmistrza W. Pileckiego – Borowica, 25 czerwca 2017r.

25 czerwca 2017r. na strzelnicy w Borowicy odbyły się po raz pierwszy zawody strzeleckie zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. W zawodach wzięło udział 20 zawodników, którzy zmierzyli się w czterech konkurencjach – Kdw10, Psp10, Pcz10, Trap5. Zawody przeprowadzone zostały wg. formuły „Open”, a klasyfikacja to suma wszystkich konkurencji. Zwycięzcom gratulujemy!!!

(więcej…)

Walne zebranie członków stowarzyszenia

Na początku 2017r. miało miejsce zebranie walne członków SSO DRUH im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, które zakończyło się uzyskaniem absolutorium na następny rok przez zarząd. Przedstawiono sprawozdanie z działalności w 2016r. oraz sprawozdanie finansowe. Omówiono tematy związane z budową strzelnicy oraz z organizacją zawodów w 2017r przez SSO DRUH. W galerii znajduje się foto-relacja z posiedzenia.

(więcej…)