Broń do celów sportowych:

KROK 1 – Przede wszystkim należy zapisać się do klubu strzeleckiego. Klub powinien zapewnić ci możliwość nauki do egzaminu na patent strzelecki. Ćwicz strzelanie na strzelnicy. Koszty jakie poniesiesz na początku to wpisowe do klubu oraz składka członkowska. Jest to koszt rzędu od 200 zł do 500 zł.

KROK 2 – Po 3 miesiącach masz możliwość przystąpienia do egzaminu na patent strzelecki (egzamin teoretyczny i praktyczny). Sam egzamin i badanie lekarskie to koszt około 450 zł – 500 zł. O licencję na uprawianie sportu strzeleckiego wystąp od razu za pośrednictwem swojego klubu.

KROK 3 – Po otrzymaniu patentu strzeleckiego należy wystąpić o licencję zawodniczą. Zazwyczaj licencja jest formalnością i cały proces (decyzja) trwa około jednego miesiąca. Jest to koszt około 75 zł.

KROK 4 – W międzyczasie startuj w zawodach. Można startować bez licencji, z tym że nie każdy organizator dopuszcza taką możliwość. Uzbieraj po kilka startów w różnych konkurencjach tj. centralny zapłon, boczny zapłon, strzelba. Koszt jaki poniesiesz to od 30 zł do 50 zł za konkurencję.

KROK 5 – Wystąp o zaświadczenie o członkostwie w klubie strzeleckim.

KROK 6 – Kolejny etap to zrobienie badań lekarskich oraz psychologicznych, które to są ważne przez 3 miesiące. Jest to koszt rzędu 400-500 zł.

KROK 7 – Napisz i złóż wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych – koszt 242 zł. W tym czasie może kontaktować się z tobą dzielnicowy (telefonicznie lub osobiście, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i zameldowania).

KROK 8 – Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, napisz i złóż wniosek w KWP o wystawienie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni. 17 zł kosztuje każdy wniosek (tzw. promesa).

KROK 9 – Czas na zakup szafy na broń (klasa S1). Jest to koszt min. 800-900 zł.

KROK 10 – Po otrzymaniu promesy możesz iść do sklepu z bronią na zakupy.

PODSUMOWANIE – Czas realizacji: 7 miesięcy do 1 roku. Poniesiony koszt: do 3000 zł (bez kosztów broni i amunicji). Zalety: można nosić załadowaną broń, można użyczać broni innym i brać broń w użyczenie od innych. Wady: trzeba jeździć na zawody, żeby utrzymać licencję.

Broń do celów kolekcjonerskich:

KROK 1 – Zapisz się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, bądź do sekcji kolekcjonerskiej w klubie strzeleckim. Jest to koszt rzędu 100-300 zł za wpisowe oraz składkę członkowską.

KROK 2 – Przygotuj się i zdaj egzamin teoretyczny oraz praktyczny przed Policją. Koszt 1150 zł.

KROK 3 – Wystąp o zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu kolekcjonerskim.

KROK 4 – Kolejny etap to zrobienie badań lekarskich oraz psychologicznych, które to są ważne przez 3 miesiące. Jest to koszt rzędu 400-500 zł.

KROK 5 – Napisz i złóż wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji o wydanie pozwolenia na broń do kolekcjonerskich – koszt 242 zł. W tym czasie może kontaktować się z tobą dzielnicowy (telefonicznie lub osobiście, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i zameldowania).

KROK 6 – Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, napisz i złóż wniosek w KWP o wystawienie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni. 17 zł kosztuje każdy wniosek (tzw. promesa).

KROK 7 – Czas na zakup szafy na broń (klasa S1). Jest to koszy min. 800-900 zł.

KROK 8 – Po otrzymaniu promesy możesz iść do sklepu z bronią na zakupy.

PODSUMOWANIE – Czas realizacji: 5 do 7 miesięcy. Poniesiony koszt: od 2500 zł do 3000 zł (bez kosztów broni i amunicji). Zalety: Nie trzeba przedłużać licencji i jeździć na zawody. Wady: Nie można nosić broni załadowanej. Nie można użyczać broni innym i brać w użyczenie

WAŻNE!!! Warto podczas starania się o broń do celów sportowych równolegle złożyć wniosek do KWP o broń do celów kolekcjonerskich (dodatkowe 242 zł), gdyż uzyskamy dwa pozwolenia jednocześnie (zaoszczędzimy czas i pieniądze tym sposobem tj. np. jeszcze jedne badania lekarskie i psychologiczne).