Spotkanie założycielskie

Dn. 10 stycznia 2016r. miało miejsce spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Sportowo-obronnego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z siedzibą w Janowie Lubelskim. Spotkanie odbyło się w Domu Nauczyciela, gdzie m. in. zaprezentowano sylwetkę patrona, przedstawiono główne cele działalności, uchwalono statut oraz powołano Komitet Założycielski wraz z władzami Stowarzyszenia. Komitet Założycielski zobowiązał się do opracowania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie będzie działało w duchu patriotycznym realizując założone cele oraz integrując społeczeństwo ziemi janowskiej i okolic. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji znajdującej się w galerii.
SSO DRUH

SSO DRUH

About the author: Patryk