Szkolenie z Przemkiem „Golo” Golaszem

Dn. 26 czerwca 2016r. odbyło się jednodniowe szkolenie z instruktorem Przemkiem Golaszem na strzelnicy w Żołyni k. Łańcuta w ramach zajęć z pistoletu praktyczno-obronnego (cz. 1). W szkoleniu uczestniczyło 4 członków SSO DRUH. W galerii znajduje się foto-relacja ze szkolenia, natomiast poniżej prezentujemy zakres tematyczny szkolenia. 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
– Zasady bezpieczeństwa i komendy na strzelnicy
– Budowa, specyfikacja i działanie krótkiej broni palnej
– Fundamentalne zasady strzelectwa
– Różnice pomiędzy strzelectwem sportowym i praktyczno-obronnym (możliwe kompromisy i istotne różnice)
– Spektrum wyszkolenia strzeleckiego w zakresie strzelectwa praktyczno-obronnego
– Wymagania i możliwe modyfikacje broni i wyposażenia
– Budowa własnego systemu strzeleckiego
– Techniki trzymania broni (thumb on thumb, clamshell, thumb trap i inne)
– Postawa walki
– Działanie wzroku, zasięg widzenia, przestrzeń robocza
– Problem oka dominującego – celowanie jedno- i dwuoczne
– Zgrywanie przyrządów celowniczych (skupienie twarde, miękkie i sylwetkowe)
– Praca na języku spustowym (strzelanie precyzyjne, compressed pull, wykorzystywanie resetu, trigger slap i inne techniki)
– Ćwiczenia bezstrzałowe
– Ładowanie, administrative load, rozładowanie, kontrola statusu broni w każdych warunkach otoczenia
– Strzelanie na celność i skupienie zgodnie z zasadami strzelectwa praktyczno-obronnego (obszary neutralizacji zagrożenia ze strony celu)
– Strzelanie dubletów i innych technik z wykorzystaniem różnych technik pracy na języku spustowym
– Czynności po strzale (follow-through)
– Dobywanie broni z kabury (presentation)
– Postawy gotowości stojąc (wysoka, niska, niska zmodyfikowana) oraz ich zalety i ograniczenia w zakresie ruchu i percepcji
– Wykorzystanie pamięci mięśniowej i punktów indeksowych w celu zminimalizowania tych ograniczeń
– Pozycja bezpieczna SUL,
– wymiany magazynka (szybka, awaryjna, taktyczna)
– Postawy – stojąc, klęcząc, leżąc oraz szybkie przyjmowanie i przejścia między nimi zapewniające wymaganą w walce mobilność
– Zwroty i obroty w postawach stojąc i klęcząc
– Wymagania dotyczące dalszego treningu w celu ugruntowania, podtrzymania i rozwoju nabytych umiejętności motorycznych
– Koncepcje i porady treningu dla każdego ze szkolonych we własnym zakresie dla dalszego treningu
SSO DRUH

 

About the author: Patryk