WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA – 13.05.2022 – Janowski Ośrodek Kultury (sala na II piętrze) godz. 17.30

Już w najbliższy piątek 13.05.2022 o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Sportowo-Obronnego DRUH; wszystkich członków serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym m. in. podsumujemy ostatni rok działalności Stowarzyszenia oraz poruszymy temat postępów/harmonogram prac przy budowie strzelnicy w Łysakowie; spotkanie odbędzie się w Janowskim Ośrodku Kultury w sali na II piętrze, zapraszamy – Zarząd SSO DRUH

Porządek zebrania:
1. Otwarcie sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Powołanie Przewodniczącego oraz Protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały dot. absolutorium dla Zarządu za rok 2021.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad.

About the author: Tomasz Gałucha