WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA – 26 sierpnia godz. 18.00 Janowski Ośrodek Kultury – SALA KINOWA NA PARTERZE

Serdecznie zapraszamy na walne zebranie członków Stowarzyszenia Sportowo-Obronnego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w dniu 26 sierpnia 2020r. (środa) o godzinie 18.00 w Janowskim Ośrodku Kultury – SALA KINOWA NA PARTERZE.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Powołanie Przewodniczącego oraz Protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały dot. absolutorium dla Zarządu za rok 2019.
8. Sprawy bieżące (budowa strzelnicy w Łysakowie oraz budowa strzelnicy w Janowie Lubelskim – szczegóły)
9. Zakończenie obrad.

Zarząd SS-O

About the author: Tomasz Gałucha