Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 22 marca 2019 (piątek) godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na walne zebranie członków Stowarzyszenia Sportowo-Obronnego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w dniu 22 marca 2019r. (piątek) o godzinie 17.00 w Janowskim Ośrodku Kultury (II piętro).

Porządek zebrania:
1. Otwarcie sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Powołanie Przewodniczącego oraz Protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały dot. absolutorium dla Zarządu za rok 2018.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.

Zarząd SS-O

About the author: Tomasz Gałucha