Walne zebranie członków stowarzyszenia

Na początku 2017r. miało miejsce zebranie walne członków SSO DRUH im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, które zakończyło się uzyskaniem absolutorium na następny rok przez zarząd. Przedstawiono sprawozdanie z działalności w 2016r. oraz sprawozdanie finansowe. Omówiono tematy związane z budową strzelnicy oraz z organizacją zawodów w 2017r przez SSO DRUH. W galerii znajduje się foto-relacja z posiedzenia.

 

About the author: Patryk