Wpłata składki członkowskiej 2017

Informujemy o wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej na rok 2017:

a) wpisowe – 400 zł,
b) roczna składka członkowska – 150 zł.
Składkę członkowską należy wpłacić do końca marca 2017r. przelewem na konto stowarzyszenia 70 1240 2757 1111 0010 6787 9855.
Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Sportowo-Obronne
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski

SSO DRUH

About the author: Patryk