Dołącz do nas!

Aby wstąpić do Stowarzyszenia, należy wypełnić poniższą deklarację, zrobić jej scan/zdjęcie i przesłać na adres e-mail stowarzyszenia: biuro@druh.com.pl – natomiast oryginał należy wysłać na adres klubu bądź dostarczyć go osobiście: ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski (w budynku Lokalna Grupa Działania LEŚNY KRĄG). Tylko czytelne i poprawnie wypełnione deklaracje będą rozpatrywane na spotkaniach zarządu.

WPISOWE – 400 zł (opłata jednorazowa)

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA DANY ROK – 150 zł

Opłaty należy wnieść DOPIERO po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA (do pobrania)