Dołącz do nas!

Zobacz więcej...

Nasz Patron

Dowiedz się więcej o Patronie naszego Stowarzyszenia. Biogram Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zawody

Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach strzeleckich organizowanych przez nas w 2019r.

Strzelnica

Budujemy strzelnicę sportową w Łysakowie gm. Zaklików. Kliknij aby dowiedzieć się na jakim jesteśmy etapie.

Aktualności i komunikaty

Baza przydatnych informacji dla członków Stowarzyszenia, jak i kandydatów.

RODO

Zapraszamy do zapoznania się z RODO

Zarząd i komisja rewizyjna

Aktualny zespół reprezentujący Stowarzyszenie na zewnątrz.

Galeria

ZAWODY-ZEBRANIA-UROCZYSTOŚĆI-SZKOLENIA-SPOTKANIA

Działalność

"Celem Stowarzyszenia jest: podtrzymywanie i upowszechnianie pamięci o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim; przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej; propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu; organizowanie wypoczynku młodzieży; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen na obszarze naszego regionu i kraju; ratownictwo i ochrona ludności; promocja i organizacja wolontariatu; pomoc Polonii i Polakom za granicą; promocja Rzeczypospolitej za granicami kraju; kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży; uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej; wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich; praca nad rozwojem charakteru młodzieży; uczenie zdyscyplinowanego życia, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność, patriotyzm; pomoc w organizacji oraz utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego; ochrona i promocja zdrowia i zdrowego trybu życia; zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków; organizowanie wystaw broni, wystaw kolekcji broni, w tym kolekcji broni palnej członków stowarzyszenia."

Statut Stowarzyszenia SSO DRUH

Logo
Kontakt

Stowarzyszenie Sportowo-Obronne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

ul. Ogrodowa 16

23-300 Janów Lubelski

email: biuro@druh.com.pl

Nr konta: 70 1240 2757 1111 0010 6787 9855

www.druh.com.pl