Skład zarządu:
1) Cezary Dobrowolski – komendant
2) Artur Pizoń – zastępca komendanta
3) Andrzej Wojtan – skarbnik
4) Tomasz Gałucha – sekretarz
5) Marek Mitura – członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej:
1) Dariusz Sowa – przewodniczący
2) Łukasz Flis – członek
3) Artur Sobótka – członek