Skład zarządu:
1) Cezary Dobrowolski – prezes
2) Dariusz Sowa – zastępca prezesa
3) Andrzej Wojtan – skarbnik
4) Tomasz Gałucha – sekretarz
5) Tomasz Stefański – członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej:
1) Michał Kalita – przewodniczący
2) Artur Pizoń – członek
3) Wojciech Butryn – członek