Kurs prowadzącego strzelanie w Puławach

Dn. 26 oraz 27 listopada 2016r. odbył się w Puławach kurs na prowadzącego strzelanie. W ramach kursu zostały omówione m. in. zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie, przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią, zasady obchodzenia się z bronią osób przebywających na strzelnicy, budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych, techniki strzelania i przyjmowania postaw strzeleckich, pierwsza pomoc przedlekarska, metodyka prowadzenia zajęć oraz praktyczne prowadzenie zajęć. Stowarzyszenie Sportowo-Obronne było reprezentowane przez 5 członków.

SSO DRUH

About the author: Patryk